Zarządzanie ryzykiem biznesowym
Zarządzanie
ryzykiem biznesowym

Wywiad gospodarczy

Działanie opieramy na profesjonalnym badaniu OSiNT oraz równolegle na działaniu HUMINT. Tworzymy zaawansowane raporty w oparciu o wieloźródłowe informacje, w tym informacje pozyskane w drodze czynności detektywistycznych, wywiadów branżowych oraz wykorzystania profesjonalnych narzędzi informatycznych. Nasz zespół to doświadczeni analitycy, detektywi oraz doświadczeni eksperci w różnych dziedzinach gospodarki. Dostarczamy informacji dla wielu podmiotów gospodarczych, w których praca oparta jest o ład korporacyjny. Wypracowaliśmy metodykę pracy, która dostarcza efektywny produkt.